PROMO MMXISongs

Electrification
Productivity
Assimilation

Recorded
11/2011 @ Davos studio

Download


LOGO

  • - Logo musí mít vždy ochrannou zónu, danou velikostí písmena "P" v poměru k velikosti loga.
  • - Na solid background použijte vždy kontrastnější verzi loga (ať už black a nebo white).
  • - Na gradient nebo picture background použije logo dle uvážení, lze jej doplnit stínem.
  • - Logu nesmí být nikdy deformován poměr stran.
  • - The logo must always have a protective zone, the size of the letters "P" in proportion to the size of logo.
  • - On the solid background always use the version of the logo with higher contrast (either black or white).
  • - On the gradient background for picture use the logo at the discretion, you can add a shadow.
  • - The logo must never have distorted aspect ratio.

Příklady použití loga | Logo usage examples